SMARTER LOGO (1)

O PROJEKTU

LINIJA (1)

Clinical Trial Bay je inovativo softversko rešenje koje ima za cilj da spoji kompanije koje učestvuju u kliničkim ispitivanjima, sve u cilja kreiranja novog tržišta u farmaceutskoj industriji koja bi omogućila brže i efikasnije pronalaženje rešenja.

U cilju promocije ovog softvera izrađen je profesionalni video snimak