SMARTER LOGO (1)

CONSULTING

Naporan rad nije zamena za dobru strategiju

Jasnim programom i planom implementacije projekata, učinićemo da radna sredina postane zdrava i efikasna kako za zaposlene tako i za menadžment.

Ne morate čekati da dođete do internog HR tima. Naš Smarter HR tim će se potruditi da pre svega razume posao kojim se kompanija bavi, vrednosti koje neguje i ciljeve koje ima kako bi razvio paket usluga koji je baš vama potreban.

Skinite teret bavljenja ljudstvom sa leđa! HR tim Smarter agencije će na stručan i efikasan način voditi računa o strukturi, raspodeli i fazama u kojima se nalazi svako od zaposlenih.

Svaka dobra saradnja kreće razgovorom. Javite nam se upustite se u proces zajedničkog kreiranja jedinstvene i samo vama prilagođene usluge našeg HR tima.

HR projekti koje Smarter agencija nudi kako individualno tako i u okviru sveobuhvatnog HR outsorsinga su:

Benchmarking

– je proces u kojem se utvruđuju slabosti i prednosti kompanije kao i stav zaposlenih o ključnim aspektima funkcionisanja kompanije. Ovim procesom svaki zaposleni odgovara na set pitanja koji ima za cilj utvrđivanja stepena motivacije i potencijalne fluktuacije kadra. Drugi cilj ovog procesa je davanje prava glasa zaposlenima da iznesu predloge za unapređivanje sistema.

Restrukturacija

– je proces utvrđivanja opisa poslova, standarda koje zaposleni treba da ostvare kako bi bili zadovoljavajući na poslu kao i veština i znanja koje treba da poseduju kako bi posao obavljali adekvatno. Restrukturacija uključuje i preraspodelu kolektiva, uvođenje pravila i strukture u organizacioni sistem.

Recruiting

– proces uključuje sve faze zapošljavanja radne snage, od dizajniranja standarda za radno mesto, preko oglasa pa do pregledanja CV-eva, testiranja i intervjuisanja kandidata.

Coaching

– je set workshopova, radionica, predavanja i debata koje imaju za cilj razvoj veština i znanja koje su zaposlenima potrebni za kvalitetnije obavljanje posla.

Performance managment

– proces merenja i upravljanja performansama uključuje utvrđivanje aktuelnog statusa u formi znanja, veština i interpersonalnih

Motivacija zaposlenih

-Oragizovanje testiranja kojim će se odrediti stepen motivacije za rad kao i primarni motivator (novac, pohvala, kritika, mogućnost napredovanja, takmičenje, ugled). Na osnovu tih podataka, pravi se individualizovani plan za pojačavanje motivacije i angažovanja na poslu upravo određenim motivatorom.

Planiranje ljudskih resursa

– Planiranje ljudksih resursa je proces u kojem se, godišnjeg plana i procene menadžmenta o poslovanju, planira broj zaposlenih na određenim radnim mestima, odnosno višak ili manjak radne snage i, shodno tome vrši regrutacija ili otpuštanje. Ovaj korak uključuje i upravljanje fluktuacijom kadra.

Unapređivanje organizacione kulture

Organizaciona kultura predstavlja skup tradicija, pravila, principa, planova i ciljeva. Uspostavljanjem jasno određene organizacione kulture podiže se osećaj zajedništva i timskog duha što smanjuje fluktaciju kadra i povećava produktivnost.

Pozicioniranje kompanije

-Pozicioniranje kompanije označava set usluga usmerenih ka određivanju pravca, smera i ciljeva kojima kompanija ide. Ovaj vid plana, kod radnika kompaniju pozicionaira kao stabilnu i sigurnu za dalji razvoj i ostanak u istoj.

Obuka menadžmenta

-Kompanija je dobra onoliko koliko je dobar menadžment kompanije. Set radionica, satanaka, saveta i sastavljenih govora pomoći će menadžmentu da probleme rešava brže i kvalitetnije, adekvatnije upravlja radnom snagom kao i uspešnije motiviše zaposlene za rad.

ZATRAŽITE PONUDU

ZAKAŽITE SASTANAK